3d small people - questionnaire

Бажаєте сьогодні мати інструмент для вирішення проблем, які з’являться завтра? Замовте ініціативний аудит! 

Ініціативний аудит – аудиторська перевірка, яка проводиться в будь-який час і в тих обсягах, що встановлюються самостійним рішенням аудиюємої особи з урахуванням конкретних термінів і завдань.

Предметом аудиту може бути діяльність підприємства в цілому, його окремі підрозділи, окремі ділянки обліку, фінансова звітність підприємства взагалі або частково тощо.

Проведення ініціативного аудиту дозволяє оцінити фактичний стан бухгалтерського обліку, фінансових і податкових ризиків, своєчасно виявити і виправити помилки, об’єктивно оцінити кваліфікаційний рівень співробітників бухгалтерії і ефективність роботи виконавчих органів господарюючого суб’єкта, що в кінцевому підсумку дозволить визначити ступінь надійності бізнесу, підвищити довіру до бізнесу клієнта, сприяєтиме зміцненню ділової репутації та підвищенню інвестиційної привабливості підприємства.

За результатами перевірки надається аудиторський звіт, що містить вичерпну інформацію про результати ініціативної аудиторської перевірки, зазначені відхилення від встановленого порядку ведення бухобліку, істотні порушення чинного законодавства, інші аспекти перевірки, а також надаються конструктивні пропозиції та рекомендації щодо усунення виявлених порушень і спотворень, щодо вдосконалення системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, підвищенню ефективності діяльності підприємства. Звіт аудитора адресований виключно власникам або керівництву підприємства-клієнта.