photodune-4970907-3d-white-people-mexican-xsТематичний аудит – аудит окремих господарських операцій, ділянок обліку, видів діяльності; проводиться за спеціальним завданням керівництва підприємства.
Тематична аудиторська перевірка може проводитися за такими напрямами:
• аудит статутного капіталу;
• аудит операцій з формування власного капіталу;
• аудит дебіторської і кредиторської заборгованостей;
• аудит розрахунків з бюджетом;
• аудит розрахунків з підзвітними особами;
• аудит розрахунків із заробітної плати;
• аудит основних засобів і амортизації;
• аудит нематеріальних активів;
• аудит товарно-матеріальних цінностей;
• аудит касових операцій і операцій на рахунках підприємства в національній валюті;
• аудит валютних операцій;
• аудит цінних паперів;
• аудит доходів, витрат і фінансових результатів підприємства;
• аудит операцій з формування собівартості продукції;
• аудит основної діяльності підприємства;
• аудит інвестиційної діяльності підприємства;
• тощо.

За підсумками тематичного аудиту замовникові надається аудиторський звіт, що містить опис виявлених помилок і порушень, а також рекомендації щодо їх усунення. Звіт аудитора стосується лише тих напрямків, які були окреслені суб’єктом підприємницької діяльності.