3d small people - Questions and AnswersОпераційний аудит використовується для перевірки процедур і методів функціонування підприємства для оцінки продуктивності та ефективності. Продуктивність характеризує досягнення поставлених цілей, а ефективність – ресурси, використовувані для досягнення цих цілей.
Метою операційного аудиту є надання рекомендацій керівництву щодо шляхів підвищення ефективності роботи організації. Предметом вивчення операційного аудиту є окремі сторони господарської діяльності, у тому числі і нефінансові. Зокрема, в рамках операційного аудиту можуть бути проведені:
• аудит податкових розрахунків (оптимізація податкових розрахунків);
• аудит капітальних вкладень (рекомендації з управління та організації капітальних вкладень);
• аудит належної сумлінності (перевірка позичальників при кредитуванні банком тощо);
• аудит використання майна (рекомендації по ефективності та доцільності використання);
• аудит пов’язаних сторін (рекомендації з контролю і ціноутворенню фінансових операцій пов’язаних сторін);
• аудит зміни цін (перевірка економічної обгрунтованості змін).
Операційний аудит може включати оцінку організаційної структури, методів виробництва та ін. Його можна ефективно використовувати для перевірки виконання бізнес – планів, кошторисів, різних цільових програм, роботи персоналу тощо.
У більшості випадків потреби в операційному аудиті обумовлені здійсненням оптимізації або формуванням управлінських технологій, спрямованих на зростання ефективності організації. Це визначає застосування аудиторських процедур операційного аудиту в рамках процесу вдосконалення управління підприємством.

Операційний аудит може проводитися зовнішніми або внутрішніми аудиторами. Якщо на Вашому підприємстві немає внутрішніх аудиторів, або його фахівці не володіють необхідним досвідом, довірте проведення операційного аудиту нам.