Санаційний photodune-4969526-3d-white-people-doctor-xsаудит проводиться на підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі. Головною метою санаційного аудиту є оцінка санаційної спроможності підприємства та наявного плану фінансового оздоровлення.
Необхідність проведення санаційного аудиту зумовлена потребою користувачів у об’єктивній інформації про фінансовий стан суб’єкта господарювання та реальність санаційної концепції.

Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, можуть бути:
– нинішні та потенційні власники корпоративних прав підприємства, якщо приймається рішення про збільшення статутного капіталу;
– андеррайтери, якщо вирішується питання про викуп ними корпоративних прав нової емісії;
– позикодавець, якщо вирішується питання про надання санаційного кредиту;
– саме підприємство, якщо воно виходить з пропозицією про укладання мирової угоди та проведення санації в ході провадження справи про     банкрутство;
– потенційний санатор, якщо вирішується питання про санацію підприємства через його реорганізацію (злиття, приєднання);
– державні органи, якщо вирішується питання про надання підприємству державної санаційної підтримки.

Зовнішнім замовникам аудиту необхідна обґрунтована інформація, яка свідчитиме, що:
1) дані про фінансово-майновий стан боржника є достовірними й вичерпними;
2) план санації є реальним;
3) вибрано найліпшу з наявних альтернатив розвитку підприємства.

Завершується санаційний аудит загальною оцінкою санаційної спроможності підприємства з наступним прийняттям рішення про доцільність санації чи ліквідації суб’єкта господарювання та складанням акта аудиторської перевірки.