i (17)Оцінити поточний стан підприємства і визначити стратегію подальшого розвитку дозволить ретельний аудит фінансового стану та фінансово-господарської діяльності господарюючого суб’єкта. Крім того, часто підприємство стикається з вимушеною необхідністю проведення аналізу фінансового стану (для подання в банк при кредитуванні, для подання до суду, при введенні арбітражного управління або іншим зацікавленим користувачам та ін.).
Якщо на Вашому підприємстві відсутній фахівець-аналітик в галузі економіки та фінансів, або Вам необхідно професійне оперативне дослідження фінансового стану, пропонуємо Вам послуги з проведення аналізу фінансового стану та аналізу фінансово-господарської діяльності Вашого підприємства.

Підготовлений звіт з аналізу фінансового стану Вашого підприємства міститиме:
– аналіз структури майна і джерел його формування;
– оцінку вартості чистих активів;
– аналіз фінансової стійкості;
– аналіз ліквідності;
– аналіз рентабельності;
– аналіз ділової активності (оборотності);
– аналіз грошових потоків;
– аналіз кредитоспроможності;
– визначення впливу факторів на виявлені відхилення за показниками;
– прогноз фінансового стану і результатів діяльності;
– обгрунтування та підготовка управлінських рішень щодо поліпшення фінансового стану підприємства.