Бурлан Світлана Анатоліївна

Директор аудиторської фірми –

к.е.н., професор, сертифікований аудитор, член Союзу аудиторів України

Бурлан Світлана Анатоліївна

У 1974 році закінчила з відзнакою Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. С. О. Макарова. У цьому ж році була залишена згідно розподілу в інституті для роботи на кафедрі економіки та організації виробництва як інженер науково-дослідницького сектору.

У 1977 році вступила до аспірантури Миколаївського кораблебудівного інституту з очною формою навчання. В квітні 1982 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

У травні 1986 року рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР було присвоєно вчене звання доцента.  З квітня 1980 року до вересня 2001 року працювала в Українському державному морському університеті на посадах асистента, доцента  кафедри «Економіки та організації виробництва». У вересні 2001 року була обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри фінансів і кредиту Миколаївської філії НАУКМА.

Автор 48-ми наукових праць, серед яких 2 монографії, 16 навчальних посібників та методичних вказівок, 30 наукових статей.  Коло наукових інтересів: управлінський облік та бюджетування, аудит фінансової звітності, розробка фінансової стратегії підприємства. Керує аспірантами та здобувачами.

В 2002 році була нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

З вересня 1986 року по липень 1987 року проходила наукове стажування у Німеччині, в Магдебурзькому технічному університеті. У вересні-жовтні 1996 року згідно з програмою «Tacis»  пройшла науково-педагогічну підготовку в Італії (ELEA).

У квітні 1994 року рішенням Аудиторської палати України присвоєна кваліфікація аудитора України . З вересня 1994 рок очолює аудиторську фірму «Аудит-Інформ-Фінекс», член Союзу аудиторів України.