3d small people - gears turnedУспіх господарської діяльності підприємства залежить від правильних і своєчасно прийнятих управлінських рішень, що неможливо без глибокого і всебічного аналізу.
Усі економічні явища, що мають місце на окремих підприємствах, в їхніх підрозділах, у галузях економіки, сприймаються як цілісний процес, без виокремлення окремих частин і властивостей. За такими узагальненими даними можна визначити фінансовий стан підприємства, рівень його рентабельності, певні тенденції розвитку окремих показників діяльності. Проте вони не дають змоги встановити причини цих явищ, визначити напрямки підвищення ефективності роботи підприємства. Тому часто й виникає необхідність «розчленувати» загальне явище на окремі складові, щоб виділити основні, найбільш вагомі його фактори.
Економічний аналіз – глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, що дозволяє виявити причини відхилення від плану і недоліки у роботі, розкрити резерви, сприяти комплексному здійсненню економічної роботи і управлінню підприємством, активно впливати на хід виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості роботи.

За результатами економічного аналізу надається аналітичний звіт, що містить вичерпну інформацію про результати аналізу, причини змін, що відбулися, виявлені резерви, а також надаються конструктивні пропозиції та рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. Звіт адресований виключно власникам або керівництву підприємства-клієнта.