3d small people - financial successЕфективність діяльності економічних суб’єктів в значній мірі визначається їх фінансової стратегією.

Фінансова стратегія підприємства являє собою систему довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства, визначених його фінансовою ідеологією, і найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Організації, що приділяють пильну увагу питанням фінансової стратегії, виявляються більш конкурентоспроможними і стійкими. Питання формування фінансової стратегії актуальні як для великих, так і для малих організацій, як для державних підприємств, громадських організацій, так і для комерційних структур.
На підставі фінансової стратегії визначається фінансова політика підприємства за основними напрямками фінансової діяльності: податкова, цінова, дивідендна, інвестиційна. Фінансова стратегія підприємства згідно зі своєю стратегічною ціллю забезпечує :
– формування та ефективне використання фінансових ресурсів;
– виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження фінансових ресурсів на цих напрямках;
– відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям підприємства;
– визначення головної загрози з боку конкурентів,правильний вибір напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами;
– створення та підготовка стратегічних резервів;
– ранжування та поетапне досягнення цілей.