Приватне підприємство Аудиторська фірма “Аудит-Інформ-Фінекс”  працює на ринку аудиторських послуг України з 1994 року (Свідоцтво про державну реєстрацію від 15 вересня 1994 р. № 1522105001006076). Господарську діяльність аудиторська фірма здійснює на основі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів (Свідоцтво № 0356 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р., № 98. Термін дії свідоцтва продовжено до 29 жовтня 2020 р.), Свідоцтва платника єдиного податку № 860433 сер. Б.

Очолює підприємство Бурлан Світлана Анатоліівна– незалежний аудитор (сертифікат аудитора – серія «А» № 1260, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 28 квітня 1994 р. за № 14. Термін дії продовжено до 28 квітня 2023 р.; реєстраційний номер 101138 у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності), член Союзу аудиторів України.

На підприємстві діє система внутрішнього контролю якості. У 2013 році аудиторська фірма пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг (Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості від 28.11.2013р. № 0356).